Vad är en hästklinik?

En hästklinik är en klinik som behandlar hästar. De hästar som kommer till kliniken är framför allt kapplöpningshästar som drabbats av olika skador och behöver träning för att komma på banan igen, i både bildlig och bokstavlig bemärkelse.

De flesta hästkliniker erbjuder konvalescensvistelser, rehabilitering och uppträning. Många kan också erbjuda mer avancerad hästsjukvård, som kirurgi. Andra områden som kliniken kan bedriva vård inom är gynekologi (bl.a. insemination), tandvård, och ögonmedicin. Allra vanligast är dock behandlingar inom kiropraktik, ortopedi och liknande vårddiscipliner.

Hästen och dess ben

En fråga som intresserar antropologer och paleontologer är när människan egentligen tämjde hästen. Hästar förekommer som motiv på mycket gamla grottmålningar, men vid den tiden var hästen framför allt ett bytesdjur. Kanske var det för svårt att jaga häst, för med tiden insåg människorna att hästens styrka och hastighet bättre kunde användas till att exempelvis fånga andra bytesdjur. Ett tidigt exempel är botai-kulturen, ett namn arkeologer gett till ett folk av jägare och samlare som levde i norra Kazakstan på 3000-talet före Kristus. Botai var bofasta jägare och samlare, som bl.a. levde på kött från vildhästar som de jagade från hästryggen.

Det är hästens ben som varit av intresse för människan ända sedan botai-kulturens dagar. Problem med leder, senor och annat relaterat till hästens snabbhet och styrka kan ställa till det rejält. Många av hästklinikernas mer avancerade behandlingsmetoder, som ”löpband” under vatten, är inriktade på att rehabilitera hästens förmåga att trava och galoppera.

Med tanke på hur mycket pengar som många lägger ned på sina hästar är det inte konstigt att det finns ett behov av kvalificerad och vetenskaplig hälsovård för människans fyrfota vän.

Eftersom hästar är stora djur, som behöver mycket plats för att röra sig, är hästklinikerna vanligen belägna på stora gårdar på landet. I gårdarnas hagar kan även friska hästar träna, och det är inte heller ovanligt att de som driver klinikerna föder upp hästar också.