Ben, leder etc.

Eftersom det är hästens ben, leder och senor som framför allt har gjort den till ett av de för människan allra viktigaste djuren, så är det också dessa delar av hästkroppen som människan lägger ned mest tid på att vårda, som en form av återbetalning. Det finns många olika behandlingar som inriktas på att komma tillrätta med problem som påverkar hästens förmåga att röra sig.

Hältutredning

Hälta är vad som kan få en häst att börja halta, men det är inte säkert att hältan yttrar sig på detta sätt. Istället kan hästen uppvisa tecken som ovilja att röra sig framåt, att utföra rörelser eller hopp eller att springa. För att utröna vilken typ av problem en häst har med sina gångarter genomförs en hältutredning.

Vid utredningen går man igenom hästens kropp för att hitt svullnader, gallor eller andra ömma punkter. Sedan låter man hästen skritta för att se hur hovar och ben belastas. Hittar man ingenting här går man över till trav, och om det behövs till galopp. Ibland gör man rid- eller körprov, för att se om hästarna endast uppvisar problem i dessa situationer. Syftet med hältutredningen är att kunna gå vidare och behandla det som orsakar hältan.

Ryggutredning

Flera tillstånd hos en häst kan vara komplicerade att diagnosticera. Då görs en utredning som innefattar ryggen, nacken och bäckenet. Orsakerna är inte desamma som vid vanlig hälta, men problemen kan yttra sig på liknande sätt, exempelvis genom dåligt påskjut, undertramp, oliksidighet eller istadighet.

En ryggutredning görs med hjälp av röntgen och ultraljud. Om man klarlägger orsaken till problemen, men inte lyckas behandla den, kan man ändå träna upp hästen för att kompensera för skador i ryggen.

Kiropraktik

Kiropraktik är behandlingen av ryggraden, en mycket viktig del av hästens skelett. Dessutom behandlar kiropraktorn leder som har låst sig i ett läge inom sitt normala rörelseområde. Flera nerver löper genom ryggraden, och genom att påverka ryggraden kan kiropraktorn även påverka nerverna, för att exempelvis få smärta att släppa.