Hästens inre organ

Precis som en människa kan en häst få problem med sina inre organ, som magen eller lungorna. På de flesta kliniker har man kompetensen för att ställa diagnoser och behandla tillstånd som rör de inre organen.

Besiktning

En bil måste besiktigas en gång om året, och faktum är att en häst delvis har samma användningsområden som en bil. Inte minst när en ny försäkring ska tecknas, eller när en häst byter ägare, är en besiktning nödvändig.

En besiktning är en allmän hälsoundersökning där hästens slemhinnor, ögon och öron kontrolleras. Veterinären lyssnar på hästens hjärta och lungor med stetoskop. Man undersöker även hästens rörelsemönster genom att böjprov och longering.

Gynekologi

Avel är en viktig aspekt av hästhållande för många ägare, och det kan uppstå olika problem kopplade till hästarnas reproduktion. Detta kan avhjälpas genom gynekologiska behandlingar. Det kan handla om dräktighetsundersökningar, livmodersköljningar, åtgärder för att förhindra tvillingdräktighet eller behandlingar av brunstproblem.

Undersökning av luftvägar

Hästar kan få problem med sina luftvägar precis som människor. Det kan handla om problem med de övre luftvägarna, alltså näshålan, svalget och luftstrupen, eller med lungorna eller de nedre luftvägarna. Ett viktigt verktyg för att utreda hästars luftvägsproblem är stetoskopet, men man använder också endoskopi, då man för in en fiberoptisk kabel för att undersöka luftsäckarna och svalget. På detta sätt kan man hitta blod eller slem, och även identifiera cellförändringar samt ta celler för odling.

Hästens mage

En häst kan få problem med magen precis som en människa. Många magproblem identifieras genom gastroskopi, där en slang med kamera förs ner i magen genom näshålan och svalget. På detta sätt kan man bl.a. upptäcka magsår.

Magsår är ett vanligt problem bland både tävlings- och fritidshästar. Det kan finnas flera orsaker till detta. Eftersom hästen är ett däggdjur som i rent medicinskt hänseende liknar människan på många sätt så kan magsår orsakas av stress eller felaktig kost, precis som bland människor. Magsår kan även orsakas av motion, då magsyra pressas upp till den del av magsäcken vars väggar inte står emot syran lika bra som i den nedre delen.

För att behandla hästars magsår finns det speciellt framtagna mediciner. Magsår kan även förebyggas genom kontakt med andra hästar, och god tillgång till gräs eller hö.